LEIEPRISER 2021


M/S Viksfjord kan leies på timebasis og det er minimumstid for leie. Prisene på denne siden er veiledende, og vi anbefaler dere å kontakte oss for å få et konkret tilbud for deres arrangement.


Transport av fartøyet til og fra hjemmehavn, utenom Larviksfjorden, har egne takster etter selvkost, f.eks. tomseiling t/r Sandefjord, Tjøme, Tønsberg, Langesund / Helgeroa osv.*Tiden regnes fra avtalt tidspunkt til siste passasjer er i land.
**Charterprisene forutsetter at det bestilles servering av mat og drikke
*** Venting ved transport, utover normal på og avstigning, faktureres med 2.000,- kr + mva
for påbegynt halvtime.

Kontakt oss

Besøksadresse

Kanalgata 60

3263 Larvik

Mail
Telefon