Vilkår for leie

M/S Viksfjord kan leies på timebasis og det er minimumstid for leie. Prisene på denne siden er veiledende, og vi anbefaler dere å kontake oss for å få et konkret tilbud for deres arrangement.


Transport av fartøyet til og fra hjemmehavn, utenom Larviksfjorden, har egne takster etter selvkost, f.eks. tomseiling t/r Sandefjord, Tjøme, Tønsberg, Langesund / Helgeroa osv.


2019:Tiden regnes fra avtalt tidspunkt og til siste passasjer er i land. Påbegynt 1/2 time regnes som 1/2 time.

Charterprisene forutsetter at det bestilles servering av mat og drikke.


Kontakt oss, og vi vil sette sammen et godt tilbud: post@prosjektarbeid.no 
                       


                          2019_chartermeny.pdf             2019_barmeny.pdf       2019_julebord_meny.pdf     
            

 
Send meg e-post