Endelig!
Da kan vi igjen tilby grupper "ramsalte opplevelser", men noen tiltak har vi måttet sette inn.
Vi reduserer kapasiteten til 40-50 passasjerer / gjester (mot 72) for å se hvordan dette fungerer med 1 meter avstand mellom gjestene, og hvordan våre nye rutiner for servering og betaling lar seg gjennomføre i henhold til smitteveilederen.

"Flaskehalsen" er ved om bord- og i landstigning, men vi regner med at de fleste nå er godt drillet i køkultur i disse koronatider.

Vi vil basere oss på ferdige tallerkenretter, tildekket, og ikke åpen buffet.

Myndighetene har også redusert momssatsen til 6 %, noe som kommer dere som kunder tilgode, og i tillegg vil vi tilby hyggelig timeleie.
TA KONTAKT!

Mer informasjon om nye råd og retningslinjer:
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/nye-rad-og-retningslinjer-for-arrangementer/id2700784/?fbclid=...

M/S «Viksfjord» er et passasjerfartøy med passasjersertifikat for 72 gjester og med hjemmehavn i Stavern i Larvik kommune.

Fartøyet benyttes til opplæring, transport av varer og personer, askespredning/sermonier, samt selskaper, charter og som rutebåt sommerstid.

Vi har skjenkebevilling i alle kategorier, og kortterminal om bord.

Vi leverer og serverer bespisning etter ønske. Menyene finner du her